Lista języków

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů (včetně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v případě bezplatného přístupu k těmto údajům), a o zrušení směrnice 95/46/ES (gollene data protection) - tzv. GDPR v osobních údajích Użeżówa je:

PIK JAKUB RODZIK

Adresa: Żaby 63A, 96-314 Baranów

e-mail: kontakt@tinystar.pl

Společnost je registrována v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti (CEIDG) pod číslem NIP: 5291668141, REGON: 147212113

1.       Poskytnutí osobních údajů i souhlas s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje, které nám byly poskytnuty, jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, se kterým KLIENT souhlasil. V případě, že KLIENT neposkytne údaje potřebné k vyřízení objednávky a nebude souhlasit s jejich zpracováním, může dojít k nemožnosti vyřízení objednávky.
2.       Správce zajišťuje bezpečnost poskytnutých údajů a realizaci práv Uživatelů podle GDPR. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo požadovat jejich úplné odstranění (pokud to není v rozporu se zákonem) nebo omezit právo zpracovávat své osobní údaje – za tímto účelem můžete využít funkci v programu obchodu aktualizujte údaje o účtu uživatele nebo zašlete žádost (např. na uvedenou e-mailovou adresu) s uvedením požadavku na změnu nebo odstranění údajů z evidence. ADMINISTRÁTOR může odmítnout smazání údajů Uživatele pouze v případech stanovených platnými předpisy, zejména pokud Uživatel neuhradil veškeré částky splatné ADMINISTRÁTOROVI.
3.       Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem založení, tvarování, uzavření, změny nebo ukončení Smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem a plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování Elektronických služeb popsaných v PRAVIDLECH.
4.       Uživatel může dostávat marketingové a obchodní informace (ve formě „newsletteru“), pokud s tím souhlasí. Uživatel se může kdykoli odhlásit ze zasílání obchodních informací.
5.       Zajišťujeme, aby naše společnost dodržovala zásady zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou u nás v bezpečí a vynakládáme maximální úsilí, aby tato úroveň byla systematicky vyšší.
6.       Osobní údaje Uživatelů mohou být předány třetím osobám pouze se souhlasem Uživatele v případech popsaných v PRAVIDLECH.
7.       Za účelem plnění smlouvy a dodání objednaných produktů a zasílání korespondence zákazníkovi mohou být údaje předány: Poczta Polska nebo vybrané kurýrní společnosti.
8.       Pro plnění smlouvy a dodání produktů je nutné poskytnout tyto osobní údaje ZÁKAZNÍKA: příjmení a jméno; adresa pro zasílání produktů; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; v případě firmy navíc NIP.
9.       Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k plnění smlouvy:
10.    prodejní doklady - po dobu vyžadovanou účetními předpisy,
11.    údaje o adrese - do uplynutí záruční doby nebo záruční doby - podle toho, která doba je delší;
12.    e-mailová adresa použitá pro zasílání newsletteru - po dobu platnosti souhlasu uživatele; souhlas lze kdykoliv odvolat.
13.    po uplynutí této doby jsou smazány
 
14.    Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚODO), pokud má námitky proti zpracování svých osobních údajů SPRÁVCE.
 
 
ZÁSADY COOKIES
 
Tyto Zásady stanovují pravidla pro vytváření, ukládání a přístup k informacím na zařízení Uživatele pomocí Cookies za účelem poskytování služeb požadovaných Uživatelem elektronicky.
 
    OBECNÁ USTANOVENÍ
1.       Za účelem poskytování služeb elektronicky Správce vytváří a ukládá dočasné soubory a získává přístup k vybraným informacím v zařízeních Uživatele.
2.       Cookies – znamenají binární data, obvykle malé textové soubory, ukládané a uložené na zařízení Uživatele, které se používají v programovacích jazycích pro efektivnější komunikaci mezi webovou stránkou a uživatelem.
3.       Soubory cookies vytvořené na zařízeních uživatele mohou pocházet jak ze systému Správce (tzv. vlastní cookies), tak z externích programů dohlížejících na komunikaci na internetu (tzv. externí cookies, např. z Google a jiných webových stránek).
4.       Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup cookies do svého zařízení. Pokud tuto možnost využijete, bude používání Webu možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.
 
    ÚČEL POUŽÍVÁNÍ COOKIES
1.       K zajištění správného přenosu dat mezi připojenými počítači se na webových stránkách používají soubory cookie a podobné technologie. Mají velmi široké uplatnění, pomáhají upravit obsah stránky nastavení na počítači příjemce, pamatují si preferovaný vzhled stránky, např. nastavenou velikost písma, zajišťují, aby uživatel provedl více scénických činností (např. článek, nákup v internetovém obchodě). Soubory cookie lze také použít k tomu, aby zobrazované reklamy odpovídaly zájmům návštěvníků webových stránek. Dá se říci, že technologie „cookies“ je nezbytná pro správné zobrazení interaktivních stránek.
2.       Kromě souborů cookie odeslaných z webových stránek, ke kterým se připojujeme, mohou být soubory cookie odesílány také ze serverů webových stránek, na které odkazují, např. Google, YouTube nebo ze stránek sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a další.
3.       Obecně můžeme soubory cookie rozdělit do dvou typů souborů:

·         soubory cookie relace: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací ze Zařízení Uživatele;
·         trvalé soubory cookie: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají zde, dokud nejsou smazány. Ukončením relace daného prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací ze Zařízení Uživatele.
 
4.       Za normální situace jsou používané soubory cookie pro uživatele bezpečné. Pokud jsou používány správně, není možné, aby se viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware dostaly do zařízení uživatelů. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný Uživatelem. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na Zařízení (omezené) a přiřazenou hodnotu (klíč).
5.       Cookies neshromažďují žádné osobní údaje, včetně jmen a e-mailových adres.
6.       Každý uživatel může změnit nastavení cookies v prohlížeči, který používá, včetně úplného zakázání možnosti jejich ukládání. Pokud uživatel nezakáže možnost ukládání cookies z různých webových stránek, v praxi to znamená, že souhlasí s jejich ukládáním a ukládáním na počítač.
7.       Uživatel může cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.
8.       Způsoby, jak zakázat nebo změnit nastavení pro nejoblíbenější webové prohlížeče:
·         Google Chrome – výchozí nastavení prohlížeče Google Chrome umožňuje ukládání souborů cookie. Chcete-li změnit nastavení:
·         klikněte na nabídku „Nastavení Google Chrome“ a vyberte možnost „Nastavení“;
·         klikněte na "Zobrazit pokročilá nastavení" v dolní části stránky;
·         vyberte "Nastavení obsahu" v možnostech "Ochrana osobních údajů";
·         vyberte požadovaná nastavení;
·         pro zadání speciálních nastavení pro daný web klikněte na „Spravovat výjimky“ a vyberte si vlastní nastavení pro weby;
·         pro potvrzení změn klikněte na tlačítko "Hotovo".
·         Microsoft Internet Explorer – Výchozí nastavení prohlížeče Microsoft Internet Explorer umožňuje ukládání souborů cookie, ale blokuje soubory, které mohou pocházet z webových stránek, které neuplatňují zásady ochrany osobních údajů. Chcete-li změnit nastavení:
·         klikněte na nabídku "Nástroje" a vyberte "Možnosti Internetu"; vyberte kartu "Soukromí"; pomocí posuvníku zadejte požadovanou úroveň nastavení (nejvyšší blokuje cookies úplně, nejnižší umožňuje ukládání všech cookies).
·         Mozilla Firefox – výchozí nastavení prohlížeče Mozilla Firefox umožňuje ukládání cookies. Změna nastavení: klikněte na nabídku „Nástroje“ (v jiných verzích: klikněte na tlačítko „Firefox“) a vyberte „Možnosti“; poté vyberte kartu „Soukromí“ a vyberte požadovaná nastavení; pro zadání speciálního nastavení pro daný web klikněte na „Výjimky“ a vyberte si vlastní nastavení pro weby; potvrďte změny tlačítkem "OK".
·         Opera - výchozí nastavení prohlížeče Opera umožňuje ukládání cookies. Chcete-li změnit nastavení: klikněte na „Předvolby“, vyberte možnost „Upřesnit“ a poté na „Soubory cookie“; označte požadovaná nastavení; pro zadání speciálních nastavení pro danou webovou stránku přejděte na vybranou webovou stránku, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte „Předvolby pro webové stránky“ a přejděte na kartu „Cookies“ a poté zadejte požadovaná nastavení; potvrďte změny tlačítkem "OK".
·         Safari – výchozí nastavení prohlížeče Safari umožňuje ukládání cookies. Změna nastavení: v nabídce „Safari“ vyberte možnost „Předvolby“; klikněte na ikonu "Soukromí"; označte požadovaná nastavení; pro zadání speciálního nastavení pro danou webovou stránku klikněte na "Podrobnosti" a vyberte si vlastní nastavení pro webové stránky.
9.       Pokud se rozhodnete odmítnout všechny soubory cookie, nebudete moci používat některý obsah a služby dostupné na našich webových stránkách, zejména ty, které vyžadují přihlášení a pozdější dokončení například nákupní transakce v internetovém obchodě. Vypnutí cookies však neznemožňuje procházení stránek na většině webových stránek.
10.    Uživatel může cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.
11.    Je třeba poznamenat, že technologii souborů cookie používají hackeři k infikování počítačů a zavádění malwaru. Technologie cookies, která má zajistit správnou komunikaci se serverem webové stránky, je v tomto případě použita v rozporu s jejím zamýšleným účelem. Ochranou proti takovému útoku i jiným formám pokusů o hackování by měl být vždy především dobrý antivirový ochranný program.
12.    Technologie cookies je dnes „solí“ internetu – v dobrém slova smyslu. Bez souborů cookie se mnoho webových stránek stane mnohem chudšími.

nahoru
Obchod je v režimu View
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl